Recht van Retour – retourneren - herroepingsrecht

Recht van Retour – retourneren - herroepingsrecht - herroepen:


Alle gekochte producten hebben een zichttermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst en mogen binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. In deze periode kan de koper het product rustig bekijken en beoordelen.

Indien wordt besloten dat het product geretourneerd gaat  worden dient dit, voorafgaand aan de retournering, gemeld te worden middels het formulier t.b.v. herroeping van de opdracht. Het te retourneren product dient maximaal 14 dagen na officiële herroeping te zijn ontvangen bij verkoper.

Het formulier voor herroeping van de opdracht is te vinden in het bovenste gedeelte van de keuzebalk aan de linkerzijde van de pagina onder de button "Betalen, verzenden & orderkosten". Ook via de zoekfunctie op de website is dit formulier vindbaar. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en te worden gestuurd naar returns@pickup-online.nl .  Een kopie van dit formulier dient tevens te worden bijgevoegd in de retourzending.

Het retourproduct mag niet gebruikt of  beschadigd  zijn en moet nog als nieuw product verkoopbaar zijn. Schade of slijtage die is opgetreden aan het product tijdens de zichttermijn of retourzending van koper zal door verkoper direct worden verrekend met het terug te betalen bedrag aan koper.

Indien wordt verkozen een product te retourneren zijn de volledige verzendkosten inzake de bestelling voor rekening van de koper. De verantwoording voor het te retourneren artikel is eveneens volledig voor koper.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor bedrijven en verenigingen en is tevens niet van toepassing voor producten die speciaal op bestelling voor de klant zijn gemaakt. Maatwerk valt buiten het Recht van Retour.

Het Recht van Retour is niet van toepassing op diensten waarmee Pickup-online.nl met instemming van de klant is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
De wet "kopen op afstand" is alleen van toepassing wanneer de klant en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

Reeds betaalde bedragen inzake de retourproducten worden binnen 14 dagen na schadevrije ontvangst van de retourzending teruggestort.