Herroepingsformulier Pickup-Online.nl

Formulier voor herroeping

 

dit formulier alleen invullen en terugzenden via email returns@pickup-online.nl als u de overeenkomst wilt herroepen. U kunt de tekst kopiëren in een email en ons deze toesturen, aangevuld met de bij de (*) gevraagde gegevens.

 

— Aan Pickup-Online.nl, Postbus 162, 6640AD Beuningen, email returns@pickup-online.nl.

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*)

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

— Naam/Namen consument(en)(*)

 

— Adres consument(en)(*)

 

— Bankrekeningnummer IBAN consument(en)(*)

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) (*)

 

— Datum(*)